Tốt nghiệp rồi đi làm, liệu có những thứ quen thuộc cần vứt bỏ (P. Cuối)

Sau cùng thì ….liệu có những thứ quen thuộc nào ta cần vứt bỏ lúc này…..? Tốt hơn hết là tắt mạng, và sống thực hơn với những gì mình đang có và đang thuộc về. Một ngày như mọi ngày, thường thì ngay sau khi thức dậy tôi sẽ chộp lấy cái điện thoại, …