Tốt nghiệp rồi đi làm, liệu có những thứ quen thuộc cần vứt bỏ (P. Cuối)

Sau cùng thì ….liệu có những thứ quen thuộc nào ta cần vứt bỏ lúc này…..? Tốt hơn hết là tắt mạng, và sống thực hơn với những gì mình đang có và đang thuộc về. Một ngày như mọi ngày, thường thì ngay sau khi thức dậy tôi sẽ chộp lấy cái điện thoại, …

Tốt nghiệp rồi đi làm, có những thứ quen thuộc cần vứt bỏ (P2)

Douma sao tụi nó thơm vậy nhỉ?? Dm sao nó hên vậy nhỉ?? Đệt, sao số phận mình nó thúi rình vậy ta…. Tất cả những lời đó như thầm nhủ trong tôi mỗi khi lên facebook, mà tôi dám chắc là đứa nào cũng vậy, bạn có những lúc như vậy không? Chớ vội …

Tốt nghiệp rồi đi làm, có những thứ quen thuộc cần vứt bỏ (P1)

Đà Nẵng, hôm nay lạnh tong teo, đi đái thì sờ không thấy dái đâu cả, mà ấy là tôi ám chỉ phần đông các bạn trẻ ở thành phố này thôi, chứ tôi thì bộ phận nào cũng đủ cả, không teo bất thường nhá. Tự xin nghĩ việc, từ chối một mức lương …